Stålrekkverk

Vi har fokus på sikkerhet! Alle rekkverkstyper som selges av Bolig Engros er testet mot det norske regelverket mht høyder, laster/styrke og lovlige åpninger etc. De er også i prosess for SINTEF Teknisk Godkjenning – en godkjenning som går ut over absolutt minimumsstandarder (TEK 17/NS EN 1991-1-1/NS 3510 etc) for slike produkter. Når dere bestiller rekkverk er det viktig at dere etterspør testrapport for produktet/produktene, slik at dere kan være trygge på at det/de er lovlige å bruke. Les mer her.