Rekkverk

Vi har fokus på sikkerhet! Alle rekkverkstyper som Bolig Engros i dag selger er testet av SINTEF, og innehar i tillegg Teknisk Godkjenning – en godkjenning som går ut over absolutt minimumsstandarder (TEK 17/NS EN 1991-1-1/NS 3510 etc) for slike produkter. Når dere bestiller rekkverk er det viktig at dere etterspør testrapport for produktet/produktene, slik at dere kan være trygge på at det/de er lovlige å bruke. Les mer her.